Ethiek

VISIE90 is geënt op 5 KERNWAARDEN. Deze kernwaarden weerspiegelen onze SC EA waarden waaraan huidige
en toekomstige clubleden dienen te worden getoetst. Al onze leden moeten in staat zijn om zich volledig terug
te vinden in deze essentiële normen. In de driehoek visie-missie-ambitie spelen onze kernwaarden een
belangrijke rol. Het betreft relationele waarden die richting geven aan onze gemeenschap (community). Zij
bezorgen ons een kader hoe we met elkaar en met al onze stakeholders willen omgaan. We beschouwen onze 5
kernwaarden als innerlijk kompas. Zij vormen samen met de missie van de club het fundament bij het nemen
van élke beslissing.

1.    TOON RESPECT
2.    SPREEK WAARDERING UIT
3.    TOON BETROKKENHEID
4.    STA OPEN VOOR VERANDERING EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING
5.    NEEM VERANTWOORDELIJKHEID

 

 

y

willems veranda'splastiek hofstadebetfirstdsLOGO STERCKX MEDIA Cornelis SnackscofiacCoach Partne logo Smallarijs De Pauw Containers LOGO FINAL Smallgosport  conversal dorstuur css